ความเข้ากันได้ของนักษัตรจีน

ราศีจีนเข้ากันได้อย่างไร?

จักรราศีจีน ความเข้ากันได้เป็นวิธีจับคู่ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ วิธีนักษัตรจีนใช้หลักการวิเคราะห์โหราศาสตร์จีนของราศีจีนของคุณเพื่อสร้างการอ่านที่เข้ากันได้สำหรับคุณ แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์นี้คือเพื่อให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น และเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญของคุณกับสัญญาณอื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ

ปฏิทินจีนมีสัญลักษณ์สัตว์สิบสองราศี ดิ 12 ราศีจีน ได้แก่ หนู มังกร งู ม้า แพะ ลิง ไก่ตัวผู้ เสือ สุนัข กระต่าย และหมู บุคคลที่เกิดในสัญลักษณ์สัตว์แต่ละตัวมีลักษณะและอักขระที่แตกต่างกันไปจากบุคคลที่เกิดในสัญลักษณ์สัตว์อื่น ตามหลักโหราศาสตร์จีน สัตว์ประจำราศีเป็นตัวแทนของ หญิงหยางและอู๋ซิง (ธาตุทั้งห้า) ทฤษฎี ดังนั้นสัญลักษณ์สัตว์คู่ที่เข้ากันได้จะตรงข้ามกันและเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นคนสองคนที่มีสัญลักษณ์สัตว์เข้ากันได้จะเป็นคู่ที่ยอดเยี่ยม

ราศีไหนเข้ากันได้ดี ?

โดยพื้นฐานแล้วการอ่านความเข้ากันได้ของดวงชะตาจีนนั้นทำการวิเคราะห์สัญญาณสัตว์ของคุณ คุณสมบัติและลักษณะ แล้วเปรียบเทียบกับสัญญาณของสัตว์อื่น ๆ แล้วทำรายงานคะแนนความรักของคุณหรือคะแนนจับคู่กับสัญญาณอื่น ๆ ในระดับหนึ่งถึงสิบ

การโฆษณา
การโฆษณา

ดังนั้น เมื่อคุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณลักษณะของตนเองและบุคลิกภาพของคู่ของคุณแล้ว คุณสามารถทำงานเพื่อ ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงบวกของคุณ และตรวจสอบสิ่งที่เป็นลบ ดังนั้น ความเข้าใจที่ดีขึ้นนี้จะช่วยลดปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณได้

ความเข้ากันได้ของนักษัตรจีนสามารถให้รายงานเกี่ยวกับระดับความเข้ากันได้ระหว่างคุณกับคู่ของคุณ สิ่งที่ทำคือเปรียบเทียบสัญลักษณ์สัตว์ของคุณและคู่ของคุณ แล้วสร้างคะแนนความเข้ากันได้ของคุณในระดับสิบ ในโหราศาสตร์จีน เชื่อกันว่าสัญลักษณ์ของสัตว์ที่เข้ากันได้มากที่สุดคือสัญญาณที่ห่างกันสี่ปี และในทำนองเดียวกัน หากสัญลักษณ์สัตว์สองตัวห่างกันหกปี ถือว่าเข้ากันได้น้อยที่สุด

ป้ายสัตว์ 12 ตัวของปฏิทินจีน แบ่งได้เป็น 4 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบด้วยสัญลักษณ์สัตว์ 3 ตัวที่มีระดับเท่ากัน ความฉลาดและความเข้าใจ.

ชุดที่หนึ่ง: หนู, มังกร, ลิง

ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีไหวพริบและเน้นการกระทำ

ชุดที่สอง: Ox, งู, ไก่ตัวผู้

ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายและเป็นนักคิดที่ลึกซึ้ง

ชุดที่สาม: เสือ, ม้า, สุนัข

ผู้ที่อยู่ในชุดนี้เป็นผู้รักอิสระและเคารพตนเองอย่างสูง

ชุดที่สี่: กระต่าย, แกะ, หมู

ผู้คนในชุดนี้เชื่อในความร่วมมือและสันติภาพซึ่งกันและกัน

ตามตำนาน พระพุทธเจ้าเป็นผู้เลือกสัตว์ 12 ราศีตามราศีจีน พระพุทธเจ้าทรงเรียกสัตว์ทั้งปวงมาเยี่ยมพระองค์ มาเพียง 12 ตัวเท่านั้น ได้แก่ หนู มังกร งู ม้า แพะ ลิง ไก่ตัวผู้ เสือ สุนัข กระต่าย และหมู ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เกียรติพวกเขาโดยแสดงแต่ละช่วงของจักรราศีทั้ง 12 ราศีกับสัตว์เหล่านี้

การแข่งขันนักษัตรจีน ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อค้นหาความเข้ากันได้ระหว่างสัญญาณสัตว์สองอย่าง กล่าวคือ สัญญาณสัตว์คู่ใดที่คู่รักผู้ยิ่งใหญ่คู่หนึ่ง เพื่อน? พันธมิตร? ใช้การวิเคราะห์ความเข้ากันได้นี้เพื่อดูว่าเครื่องหมายของคุณตรงกับสัญลักษณ์ของคู่ของคุณอย่างไร

เลือกนักษัตรจีนของคุณเพื่อดูความเข้ากันได้ระหว่างสัญญาณอื่นๆ:

ความเข้ากันได้ของหนู

ความเข้ากันได้ของวัว

ความเข้ากันได้ของเสือ

ความเข้ากันได้ของกระต่าย

ความเข้ากันได้ของมังกร

ความเข้ากันได้ของงู

ความเข้ากันได้กับม้า

ความเข้ากันได้ของแกะ

ความเข้ากันได้ของลิง

ความเข้ากันได้ของไก่

ความเข้ากันได้ของสุนัข

ความเข้ากันได้ของหมู